چاپ دورنگ ساک دستی

نمونه چاپ دو رنگ ساک دستی ، چاپ سه رنگ ساک دستی  و چاپ چهار رنگ ساک دستی

در این نوع چاپ ساک دستی باید رنگها بصورت تفکیکی و جدا از هم باشند

نمونه تصاویر ساک دستی که در تصاویر زیر مشاهده میکنید

با دستگاه چاپ سیلک  تولید شرکت تک پک به چاپ رسیده اند

تولید ساک دستیچاپ ساک دستی

image01
Top