میزان فشار کاردک پارو و اسکوجی به شابلن کلیشه در چاپ سیلک

فشار پارو به تور
میدانیم که :فشار پارو به تور ، بستگی دارد به نوع طرح و میزان رنگ و ضخامت خطوط طرح
حالا این ارتباط به چه صورت است یعنی
هر چه طرح بزرگتر باشد بایدفشار بیشتر وارد کرد؟؟؟؟؟
هرچه ضخامت خطوط بیشتر فشار زیادی لازم نیست ؟؟؟؟؟؟
هر طوری با توجه به نوع دانه بندی از نظر اندازه مقدار معینی از مرکب رو از خودش عبور میده
و فشار پارو در این رابطه بیشتر بستگی به غلظت مرکب داره
و غلظت مرکب رو هم با توجه به ظرافتی که از نتیجه کار انتظار داریم
معمولا تنظیم میکنیم
بنابر این وقتی مرکب غلظت بالایی داشته باشه برای عبور اندازه مناسب اون از طوری نیاز به فشار بیشتری داریم
موردی که در ارتباط با پارو کشیدن در بزرگی و کوچکی طرح باید رعایت بشه بیشتر یکنواختی پارو کشیدن در تمام سطوح او طرحه
و البته تمام این مسائل بیشتر در زمانی که کار انجام میگیره خودشو نشون میده و میتونیم اندازه فشار پارو رو تنظیم کنیم

فشار کاردک و اسکوجی در دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک و نیمه اتوماتیک توسط فشار جک قابل تنظیم میباشد

image01
Top