دستگاههای چاپ و سیستم های چاپ

دستگاههای چاپ و سیستم های چاپ

 

پرس های چاپ نقش اصلی در فرایند تولید چاپ را برعهده دارند .آنها جوهر را در طول فرایند چاپ به بخشی از بستر یا همان کاغذ منتقل میکنند به نحوی کخ اطلاعات نوشتار یا تصویر تکثیر میشوند.

 

ساختار کلی

  پرس چاپ نقش اصلی در فرایند تولید چاپ را برعهده دارند .آنها جوهر را در طول فرایند چاپ به بخشی از بستر یا همان کاغذ منتقل میکنند به نحوی کخ اطلاعات نوشتار یا تصویر تکثیر میشوند.در پرس چاپ های متداول مقایسه مشاهده ای بین اجزای تصویر چاپ شده و چاپ نشده با استفاده از صفحه های چاپ خاصی ایجاد شده اند.

 از آنجا که، در مورد فرایند چاپ، متن و اطلاعات تصویر در یک مدل اصلی ذخیره شده نمی تواند تغییر کند، کلیشه خاص آن باید ساخته وبرای هر کار چاپ در قسمت پرس نصب شود. برای انتقال جوهر از مدل اصلی به کاغذ یا هر بستر دیگر نیروهای فشار تماسی خاص (نیرو به ازای هر واحد سطح)باید بکار رود.

مقدار این فشار ها عبارتند از :

برای چاپ حروفچینی5تا 15 MPa (میلی پاسکال )

برای چاپ فلکسوگرافیک 1/0تا 5/0 MPa

برای چاپ افست 8/0 تا 2 MPa

برای چاپ گراور 5/1تا 5 MPa

 هر پاسکال برابر است با 1 نیوتن بر متر مربع  (1 Pa = 1 N/m2)

سه روش اصلی چاپ که برای انتقال جوهر به سطح بستر در شیوه های معمول پرس چاپ بکار میرود را نشان میدهد. نشان گذاری چاپ در قسمت گیره چاپ شکل میگیرد .که از دو سطح تشکیل شده که از روبرو به هم فشرده میشوند  که بین آنها بستر وکلیشه جوهری قرار دارد.  توسعه فنی از نشانگذاری چاپ تخت تا نشان گذاری استوانه ای و از مدل اصلی تخت تا استوانه ای پیشرفت کرده است . در شیوه های چاپ یک کلیشه (سطح چاپ)  که در جهت عمودی حرکت میکند کاغذ ها رابه سطح کلیشه فشار میدهد. این روش چاپ در چاپ گوتنبرگ بکار میرفت و پس از آن در چاپ استوانه ای استفاده شد.

این روش هنوز در برش قالب مسطح و ماشین آلات منبت عمودی استفاده میشود. در شیوه های چاپ مسطح  با یک استوانه نشان گذاری همراه شده و میچرخد و یک کلیشه متحرک به عقب و جلو حرکت میکند.

بخاطر حرکت چرخشی این چاپ که به" چاپ استوانه اتوماتیک "معروف است قادر به چاپ با سرعت بالاتر نسبت به چاپ کلیشه ای است .این روش هنوز در برش قالب و ماشین آلات منبت وابزارهای نشانه استفاده میشود.در پیشرفت های فعلی گیره های چاپ با مدلهای اصلی استوانه ای باعث خروجی بیشتر روش های گردان چاپ بکار رفته در تمام چاپ ها شده است .از آنجاییکه بسترهای ورقه ای یا صفحه ای باید چاپ شوند چاپ های مربوط به آنها نیز توسعه داده شد.در چاپ هایی که پرس دارای یک جفت چرخنده است یک لایه قابل انعطاف محوری برای تمام فرایند چاپ وجود دارد و این قسمت ها برای تنوع در ضخامت کلیشه وبه آخر رساندن استوانه بوده و چاپ بر روی کاغذهای زبر و خشن را ممکن میسازد.پیشرفتهای جدید تر در کلیشه های سخت ترو نازک تر با ضخامت کمتر از 1 میلیمتر بوده که به بسته های تراکم پذیر(فیلم یا مهره ماسوره) میچسبند . درچاپ افست یک استوانه روکش دار اضافی بین کلیشه واستوانه چاپ قرار میگیرد که روکش محوری انعطاف پذیر بر روی آن نصب شده است.در چاپ گراور یک لایه لاستیکی با دیواره ضخیم بر روی غلتک چاپ کاغذ را به درون حفره های جوهر فشار میدهد. این پرسهای چاپ متعلق به گروه ماشین آلات پردازش گر هستند. شکل 3-6-1 ساختار عملی آن را نشان میدهد . ماشینهای پردازشگر شامل قسمتهای موثر زیرمیباشند :

 • پردازش مواد (مثلا جوهر ،چاپ ،بستر انتقال )
 • محرکه (موتورو اجزای انتقال )
 • سیستم کنترل (برای مثال سنسور ،اکتواتور ،و پردازش گر کنترل)
 • قسمتهای پشتیبان و پوشش (قاب ،تکیه گاه (یاطاقان)،راهنما،روکش)

تمام این قسمتها عملکرد اجزای فعالی که پردازش کاغذ ،جوهر ،جلا و سایر مواد را بعهده دارد تامین مینماید. تصویر سازی مستقیم امکانات ورودی برای متن ،گرافیک و اطلاعات تصویر را چاپ میکند.برای انجام عملکرد خود ماشین چاپ واحد ها و قطعات زیر را شامل میشود:

 • تجهیزات برای تغذیه بستر ،تعذیه صفحه به صفحات جداگانه از انبوه کاغذ ،جایگاه باز کردن از پیچ رولهای کاغذ
 • تجهیزاتی برای حمل و نقل مسیر بستر ،تسریع و انتقال اجزا به صفحه و طراحی مهمل غلتک برای صفحات
 • تجهیزات برای اندازه گیری،تراز کردن و استفاده از مواد پوشش - واحد مرکب - سیستم های رطوبت رسانی، - سیستم های کاربرد پوشش؛
 • تجهیزاتی برای انتقال ماده پوششاری به سطح چاپ (واحد پوششکاری )
 • تجهیزات برای خشک کردن ماده پوشش (خشک کن)
 • تجهیزات برای تکمیل – پوشه ها برای پرس وب –برش ورقه های متقابل (ورقه های باز از شبکه ) برش دهنده برای تقسیم صفحات یا شبکه ها
 • تجهیزات برای ذخیره صفحات چاپ شده در واحد حمل(هر ورق یا توده ورق )- واحد باز پیچیدن (صفحات یا رولها)- بازپیچیدن صفحات به دور غلتکها ی ذخیره

پیکر بندی واحدهای چاپ عبارتند از :

سیلندرهای  چاپ (واحد چاپ)، (مراجعه به بخشهای3-1-1-2 و3-3-1-2)

• واحد مرکب،

• سیستم تقلیل (فقط در چاپ افست)،

• دستگاه های شستشو تا (ثانیه. 2.1.5.1) .

هر فرمت ماکزیمم چاپ بستگی به ابعاد سیلندر پلیت دارد. فرمت های کوچکتر نیز امکان پذیر است

• با استفاده از شبکه و ورق ونازک تر

 • برای پرس ورق تغذیه باریک با استفاده از ورق های کوتاه در یک جهت محیطی.

پرس وب یک طول چاپ ثابت دارد مطابق با دور سیلندر  و می تواند با تغییر قطر سیلندر متنوع شود . انواع فرمت های چاپ  گراور و فلکسوگرافیک با تغییر در سیلندر کلیشه قابل ایجاد است اما این انواع اغلب در چاپ حروفچینی و افست قابل دسترسی نیست. در مواردی که پرس چاپ ثابت است پرس چاپ متغیر همیشه به طول پرینت مربوط بوده و به پهنای چاپ که همیشه قابل تغییر است ارتباطی ندارد .

فرایند خاص پیکربندی سیلندر در شکل 2-6-1نشان داده شده واجازه انتقال از جوهر به بستر می دهد.چاپ چند رنگ نیاز به ترکیبی از چند واحد چاپ در یک دستگاه چاپ میباشد.(بخش 2-6-1) برای چاپ پشت و رو از یک صفحه واحد چاپ روکش به روکش از ده روش چاپ صفحه استفاده میشود که دستگاه تغذیه کاغذ (با کمترین استثناء) کاملترین تجهیزات را بویژه برای این منظور داراست .بخش (2-1-2-4)

ترکیب اصلی پرس برای صفحات افست و پرینت فلکسوگرافیک در شکل 4-6-1 آمده و توضیح آن در زیر آمده است

دستگاه چاپ با  تغذیه ورق

در مثال 1.6-4a انبوهی از ورقه در قسمت تغذیه(فیدر( ورق های تک برگی قرار داده میشود و تا بالای ورقه ای که توسط عامل جداکننده شناسایی میشود بالا برده میشود و سپس به میز تغذیه ارسال میشود. این کاغذ گیر از واحد نوسان پس از اینکه در حالت تراز قرار گرفت ورق مقابل را برداشته و به سرعت واحد سیلندر چاپ تسریع نموده و سپس آن را طی حرکت چرخشی به کاغذ گیر تغذیه درام منتقل میکند .

انتقال بعدی ورقه ازسیلندر اول چاپ  به درام انتقال ،درام ذخیره سازی و درام تکمیل و همچنین به سیلندر دوم چاپ همیشه بوسیله سیستم کاغذ گیر ماشین چاپ اتفاق میفتد. واین باعث اطمینان از این میشود که چاپ چند رنگ در جای مناسبی از واحد چاپ قرار گرفته است . دو واحد چاپ افست شامل سیلندر روکش و سیلندر کلیشه بعلاوه سیلندر چاپ و کلیشه نصب شده بر روی سیلندر کلیشه به وسیله واحد رطوبت مرطوب شده و بوسیله واحد غلتکی شکل مرکب جوهری میشوند .کاغذ گیر آخرین سیلندر چاپ کاغذ های تازه چاپ شده را به سیستم کاغذ گیرکه به زنجیره حمل متصل هستند منتقل نموده و ورق ها را به سیستم حمل تحویل میدهد.بعد از انتقال ورق ها ،ورقها از کاغذ گیر در جها حرکت رها شده و توسط ابزارهای دمنده هوا فشرده شده وبر روی توده های انباشته فرود می آیند.

دستگاه چاپ وب

آنها بسته به نوع کاربردشان طبقه بندی میشوند به :

 دستگاه چاپ تجاری

دستگاه چاپ روزنامه

دستگاه چاپ بسته بندی

دستگاه چاپ تجاری  

در مثال دستگاه چاپ تجاری وب در مثال 1.6-4b نشان داده شده شامل جایگاه حلقه دوگانه مستقل با ذخیره سازی عمودی ب تغییر خودکار بدون ایجاد وقفه در حلقه تولید چاپ را فراهم میکند  (SEC را ببینید. 2.1.3.2).

در واحد لایه برداری کند شدن حلقه ها در یک کشش مشخص به صفحه  اجازه میدهد تا از طرفین تراز شود در نتیجه تغیرات سرعت نور صفحه میتواند  تا قبل از ورود به بخش چاپ تنظیم شود.پرس چاپ های تجاری معمولا حرکت صفحه افقی دارند. به عنوان مثال،صفحه در دو طرف با چهار رنگ توسط چهار واحد روکش به روکش چاپ میشود .در واحد حک کردن (حکاکی) حک شده متون مختلف در طول عملکرد متواند بر سطح بستر چاپ شوند . واحد مرکب  و رطوبت از چاپ افست در اینجا نشان داده نشده است .برای اجتناب از کثیف شدن صفحه تازه چاپ شده صفحه از خشک کن عبور میکند. که جوهر تازه با خشک کردن سخت شود (sec. 1.7 and 2.1.3.1)

مونتاژ غلتک، صفحه ای که در خشک کن با دمای تقریبی 130 درجه گرم شده است را سرد میکند و همزمان  کار تنظیم کشش صفحه نزدیک به تا کن را انجام میدهد. صفحه میتواند در جهت طول در اعیان نزدیک به تاکن و در بخش های برایند صفحه  برش بخورد و که توسط ستون چرخنده توسط یکدیگر هدایت میشوند.  در تا کن صفحه میتواند بصورت طولی و اریب تا بخورد نوار چسب برای چسباندن تا ها  و در صورت لزوم بکار میرود . یا لبه های کنگره ای همچنین تای چند لا در قسمت صفحه  محصولات تا خورده ایجاد میشود. در چاپ روزنامه ها یک نوع برای صفحات وجود دارد که بصورت عمودی با چندین صفحه همزمان چاپ میشود. ترکیب بندی روزنامه در چاپ به طور مفصل در بخش 2-2-6-1و 5-3-1-2شرح داده شده است .

مثال برای چاپ فلکسوگرافیک در شکلc 4-6-1     ترکیب بندی چاپ بسته بندی را نشان میدهد.

اولین قسمت صفحه ها را از دورحلقه که بصورت دورانی در جایگاه حلقه ها نصب شده و به آرامی حرکت میکند را باز میکند .قسمت دوم کشش صفحه به سمت چهار واحد چاپ را تعیین میکند. واحدهای چاپ فلکسوگرافیک شامل سیلندر ، کلیشه سیلندر ، و واحد مرکب میباشد. صفحه ای که در یک طرف چاپ میشودتوسط واحد استخراج از طریق خشک کن و بوسیله یک واحد کمک استخراج قبل از اینکه صفحه توسط قسمت باز پیچی مجددا به دور حلقه های چاپ پیچیده شود هدایت میشود .

 

واژه گان شماری از محصولات تولیدی تک پک در متن ذیل قابل مشاهده میباشد:

ساک پارچه ای- ساک دستی پارچه ای- ساک خرید پارچه ای- ساک تبلیغاتی- ساک دستی تبلیغاتی-ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای-خرید ساک دستی پارچه ای- فروش ساک دستی - تولید کننده ساک پارچه ای - ساک دستی اسپان باند- ساک دستی دوختی - ساک پارچه ای دوختی- ساک دستی دوخت پرس- ساک دستی دوخت نخ- ساک دستی سوزنی- ساک دستی کتان - ساک دستی کنفی - تولید ساک دستی- پاکت نامه پارچه ای- بگ تبلیغاتی- شاپینگ بگ - کاور قطعات خودرو - کاور قطعات - ساک دسته موزی - ساک دست- دسته لوپ- دسته زنبیلی ساک - ساک دستی دوشی- چاپ ساک دستی- ساک دستی عطف ار- ساک دستی بغل پاکتی- ساک دستی ته کاست- ساک مدارس- ساک دوخت نخ- ساک دستی نواردوزی - ساک دستی نمایشگاهی - ساک دستی بغل کاست - لیست قیمت ساک - ساک بیمارستانی- ساک پارچه ای بیمارستان - گونی و کیسه برنج- ساک دستی متقال - ساک چاپی- تولید کننده ساک دستی- نایلکس چاپی- ساک دستی سر جمع شو- نایلکس فروشگاه مواد غذایی- دستگاه چاپ سیلک اسکرین- دستگاه چاپ سیلک- دستگاه پنوماتیک - دستگاه نیمه اتوماتیک سیلک- دستگاه اتوماتیک سیلک- فروش دستگاه چاپ سیلک- خرید دستگاه سیلک- دستگاه سیلک ریلی- دستگاه سیلک نایلون- دستگاه چاپ نایلون-دستگاه چاپ روی مقوا-دستگاه چاپ روی سررسید-دستگاه چاپ سیلک تقویم-دستگاه چاپ مسطح- دستگاه چاپ پارچه- دستگاه چاپ سیلک تیشرت- دستگاه چاپ سیلک پارچه-دستگاه چاپ سیلک لباس- دستگاه چاپ مشما- دستگاه چاپ سیلک روی ساک دستی- دستگاه خشک کن چاپ- دستگاه خشکن چاپ- دستگاه خشک کن سیلک- درایر چاپ سیلک- دستگاه نواربر پارچه-دستگاه برش نوار اریب-نواربر پارچه-دستگاه طاقه بر- دستگاه برش رول- دستگاه اتوماتیک نواربرخشک کن گازی چاپ سیلک-خشک کن برقی چاپ سیلک-خشکن سیلک-دستگاه چاپ سیلک نواری-دستگاه خشک کن چاپ سیلک-خشک کن سیلک-خشک کن نایلون-دستگاه خشکن کن چاپ-دستگاه چاپ جعبه-دستگاه چاپ کارتن-دستگاه چاپ جعبه پیتزا- چاپ سیلک اسکرین- دستگاه سیلک پدالی- خشک کن چاپ سیلک- خشک کن برقی المنتی- درایر چاپ پارچه و لباس - خشک کن چاپ مقوا- دستگاه برش پارچه- دستگاه نوار اریب- دستگاه رول به رول پارچه- دستگاه پرفراژ و چسب پارچه- دستگاه فلاشر چاپ سیلک- دستگاه پرفراژ پارچه- دستگاه برش عمودی و افقی پارچه- کاور قطعات پارچه ای- ساک نمایشگاه- دستگاه چاپ نایلون- دستگاه چاپ پارچه- خشک کن پارچه- خشک کن نایلون- درایر چاپ نایلون - ساک دسته پانچ موزی- ساک دستی کنفی- ساک مغازه- ساک دستی نایلونی- ساک دستی دسته تقویت- ساک دستی دسته بندی- ساک دسته موزی- نایلکس رکابی- نایلکس دسته موزی- تعرفه ساک دستی- دستگاه شیت بر پارچه- دستگاه برش پارچه- دستگاه برش مقوا- دستگاه برش سینگل- دستگاه دایکات پینگ پنگی- ساک دستی مدل خاص- ساک دستی متالایز- ساک دستی چاپ رنگی- ساک دستی پارچه پلاستیک- ساک دستی نقره ای و طلایی لمینت

شماره تماس و تلگرام : 09355306716 09120721544

image01
Top