ترفند های فتوشاپ دستگاه چاپ سیلک

ترفندهای فتوشاپ

 

یکصد و بیست ترفند توپ فتوشاپ!

در ادامه ارائه 120 ترفند فتوشاپ، این شماره قصد داریم به بیان چند ترفند دیگر بپردازیم.اگر می خواهید مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید،بهتر است برنامه فتوشاپ را باز کنید و شخصا به آزمایش ترفندهای گفته شده بپردازید.

حرکت چرخشی

هنگام استفاده از هر ابزاری،کلید Cmd/Ctrlرا نگه داشته تا به طور موقت ابزار Move  فعال شود،به ابزار اصلی خود بازگردید.به یاد داشته باشید که میانبرهای صفحه کلید جهشی برای دیگر میانبرهای ابزاری نیز موثر واقع می افتد.

زوم فعل و انفعال

برای آن که بتوانید به صورت فعل و انفعالی زوم کنید،کلیدهای Cmd/Ctrl+Spaceرا نگه دارید و سپس به سمت راست بکشید تا بر روی آن زوم شود،اگر به سمت چپ بکشید از حالت زوم خارج می شود.هدف های زوم،همان جاهایی هستند که مکان نمای موس روی آن قرار دارد.این روش،یکی از سریع ترین راه ها برای جستجو و کنکاش اطراف یک تصویر است.

کپی گرفتن سریع از یک لایه

کلیدهای Cmd/Ctrl+Altرا نگه دارید و روی هر لایه بکشید تا به سرعت یک کپی از لایه گرفته شود.

وقتی کلیدهای Ctrl+Altرا بفشاریم یک مربع به همراه فلش ظاهر می شود که می توانید با درگ کردن(کشیدن موس) از آن یک کپی بگیرید.

افکت های پخشی(Diffuse effects)

فیلتر Diffuse Glowمی تواند سایه هایی به کار اضافه کند تا کمی حالت عرفانی و آسمانی ایجاد کند،مخصوصا هنگامی که شما این افکت را با اشباع زدایی تلفیق می کنید.کلید Dرا بفشاریم تا رنگ ها دوباره تنظیم شوند.سپس به سراغ گزینه های Filter>Distart>Diffuse Glowبروید.افکت را نگه دارید و سپس گزینه های Image>Adjustments>Hue/Saturationبرگزینید.در آخر اشباع را از کار حذف کنید تا حالت رویایی تصویر کامل شود.

تجدیدنظر،تجدیدنظر،تجدیدنظر(Undo)

احتمالا می دانید که انتخاب کلیدهای Cmd/Ctrl+Zبه معنای تجدید نظر (Undo) است.اما احتمالا نمی دانید که کلیدهای Cmd/Ctrl+ Alt +Zبه شما اجازه می دهد تا این کار را بهتر انجام دهید.

مدهای ترکیبی چرخه ای(Cycle Blend Modes)

مادامی که شما ابزاری در اختیار ندارید که از تنظیمات گزینه های Blend Modeاستفاده کند، کلید shiftبه شمار از طریق لایه متفاوت Blend Modeکمک می کند.

میانبرها

شما می توانید از منوی EDITدر فتوشاپ و انتخاب گزینه Keyboard Shortcutبه لیست میانبرها دسترسی پیدا کنید و یا آن را تغییر دهید.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+ shift+ Alt+E،یک کپی از ترکیب تمامی لایه ها ارائه می دهد.

- به کمک کلید Fمی توانید در پس زمینه های فضای کار به طور متناوب کار کنید.

-به کمک کلید X، رنگ های پیش زمینه و پس زمینه را تغییر دهید.

-به کمک کلید D، رنگ های پیش زمینه و پس زمینه را به سیاه و سفید تبدیل کنید.

-با استفاده از کلیدهای {و }،اندازه قلم خود را تغییر دهید.

-با فشردن کلیدهای  Cmd/Ctrl+Jمی توانید یک لایه یا فضای انتخابی را کپی کنید.

-با نگهداشتن کلید Space، می توانید اطراف یک تصویر به کنکاش بپردازید.

-کلیدهای TAB،تمامی مسیرها یا ابزارها را پنهان و پیدا می کند.

-به کمک کلیدهای Cmd/Ctrl+Tمی توانید یک لایه را تغییر دهید.

-به کمک کلیدهای Cmd/Ctrl+Eمی توانید یک لایه انتخابی یا چندین لایه سایه دار را با هم ترکیب کنید.

کلیدهای  Cmd/Ctrl+shift+Opt+Sبرای ذخیرسازی در وب و دستگاه های جانبی مورد استفاده قرا می گیرد.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+L،کادر مربوط به سطوح(Levels) را ظاهر می کند.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+Tابزار Free Transformرا باز می کند.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+Mمنحنی(Curves) را باز می کند.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+B، تعادل رنگ را اصلاح می کند.

-کلیدهای Cmd/Ctrl+shift+Opt+Cتصویر شما را متناسب با وضعیت مورد نظرتان مقیاس بندی می کند.

-به کمک کلیدهای Cmd/Ctrl+Opt+Gمی توانید یک ماسک کوتاه کننده بسازید.

-با استفاده از کلیدهای Cmd/Crtl+Oمی توانید روی نمایشگر به هماهنگی برسید.

- با استفاده از کلیدهای >/<-Cmd/Crtl+Option+Shiftمی توانید اندازه متن انتخابی را تا 10ptsافزایش یا کاهش دهید.

-کلیدهای }/{ اندازه قلم را بالا و پایین می برد.

-با انتخاب کلیدهای Shift+F5می توانید فضای انتخابی را پر کنید.

- با استفاده از کلیدهای }/{  می توانید بر سختی یا شدت قلم بیفزایید.

-به کمک کلیدهای ./، می توانید به قلم بعدی یا  قبلی بروید.

-به کمک کلیدهای >/< می توانید به اولین یا آخرین قلم بروید.

-کلیدهای {+Cmd/Ctrl، لایه را پیش رو می آورد.

-کلیدهای }+Cmd/Ctrl، لایه را به عقب می فرستد.

-کلیدهای {+Cmd/Ctrl+Shift،می تواند لایه را انتهای بسته بفرستید.

-کلیدهای }+Cmd/Ctrl+Shift،می تواند لایه را از انتهای بسته بیرون بیاورید.

منبع خبر:مجله چاپ و تبلیغات

image01
Top