دستگاه نواربر پارچه - دستگاه طاقه بر - دستگاه برش اسپان باند

دستگاه نواربر پارچه و طاقه بر اسپان باند چاقویی

">https://www.aparat.com/v/elYUn{/jcaparat}

سانت زن اتوماتیک

عرض طاقه 170

قطر طاقه گیر 30تا 60

اینورتر دار

انکودر دار

با گارانتی

09120721544

09355306716

 

اینماد

image01
Top