دستگاه نواربر طاقه بر

دستگاه نواربر دستی نیمه اتوماتیک

مناسب برش انواع نوار

قیمت بسیار مناسب

09120721544

 

www.takpack.ir

دستگاه نواربر پارچه

 

دستگاه نواربر اتوماتیک کاتری

برش نوار بدون دخالت دست با فرمان از طریق مانیتور دستگاه انجام میشود

منوی دستگاه بصورت فارسی و کاربر پسند طراحی شده است

پی ال سی دستگاه فتک تایوان

دستگاه نواربر با یکسال گارانتی عرضه میشود

 

و پشتیبانی دارد

 

دستگاه نواربر پارچهنواربر اتوماتیک

مناسب برای برش انواع نوار اریب برای نوار دوزی

09120721544

www.takpack.ir

 
صفحه1 از3

 

Top